Bratislava

All Discounts

Pasienky swimming pool / Summer bathing

Pasienky swimming pool – Junácka 4

Areál Zlaté piesky – Senecká cesta 2

Rosnička – Ulica M. Sch. Trnavského 2

Tehelné pole – Odbojárov 7

Delfín – Ružová dolina 18

Contact

Správa telovýchovných a rekreačných zariadení
Junácka 4
www.starz.sk