Bratislava

Všetky zľavy

Hrad Devín

Miesto na sútoku riek Dunaja a Moravy bolo osídlené už od praveku. V 9. storočí tu bola vybudovaná mohutná veľkomoravská pevnosť. V roku 1809 hrad zničili napoleonské vojská. V jednotlivých častiach sú vyznačené pôdorysy ranokresťanskej kaplnky zo 4. storočia a základy veľkomoravského kostola z 9. storočia.

Informácie a rezervácia

V – IX
2 – 5 10.00 – 18.00
6 – 7 10.00 – 19.00
IV , X
2 – 7 10.00 – 17.00

Cena

0€

Kontakt

Múzeum mesta Bratislavy, Muránska ul.
+421 2 6573 0105
www.muzeum.bratislava.sk