Bratislava

Všetky zľavy

Múzeum dejín mesta

Expozícia múzea prezentuje dejiny obyvateľov Bratislavy na pozadí historických udalostí od praveku až do konca 30. rokov 20. storočia. Dôležité medzníky najmladších dejín mesta približuje dokumentárny fi lm Ľudia a mesto v závere prehliadky. K dispozícii sú viacjazyčné audio guidy a dotykové obrazovky.

Kontakt

Múzeum mesta Bratislavy
Stará radnica
Primaciálne námestie 3
+421 2 5910 0847, +421 2 5910 0817
www.muzeum.bratislava.sk