Bratislava

Všetky zľavy

Múzeum historických interiérov

Sídlom múzea je rokokový palác, ktorý dal stavebne upraviť gróf Juraj Apponyi. Prvé poschodie s pôvodným dreveným obložením stien a maľbami evokuje šľachtický interiér z konca 18. storočia. Druhé poschodie je ukážkou mestského interiéru z obdobia od konca 18. do konca 19. storočia.

Informácie a rezervácia

2 – 5 10.00 – 17.00
6 – 7 11.00 – 18.00

Kontakt

Múzeum mesta Bratislavy
Apponyiho palác
Radničná 1
+421 2 5910 0856, +421 2 5910 0817
www.muzeum.bratislava.sk