Bratislava

Všetky zľavy

Múzeum hodín

Rokokový dom U dobrého pastiera postavený v rokoch 1760 – 1765 patrí k skvostom stredoeurópskej meštianskej architektúry. Spodná časť bola určená pre obchodnoremeselnú činnosť, horné podlažia na bývanie. Dnes je tu umiestnená kolekcia hodín zo 17. – 20. storočia, signovaných najmä bratislavskými majstrami.

Informácie a rezervácia

2 – 5 10.00 – 17.00
6 – 7 11.00 – 18.00

Kontakt

Múzeum mesta Bratislavy
Dom U dobrého pastiera
Židovská 1
+421 2 5441 1940
www.muzeum.bratislava.sk