Bratislava

Všetky zľavy

Múzeum Johanna Nepomuka Hummela

Expozícia o živote a diele skladateľa Johanna Nepomuka Hummela (1770 – 1837) sídli v renesančnom záhradnom domci. Nachádza sa tu kolekcia hudobných nástrojov z jeho pozostalosti, jeho posmrtná maska a ukážky notových záznamov jeho diel.

Informácie a rezervácia

Vstupenka platí aj pre Múzeum A. Fleischmanna.

2 – 5 10.00 – 17.00
6 – 7 11.00 – 18.00

Kontakt

Múzeum mesta Bratislavy
Klobučnícka 2
+421 2 5443 3888
www.muzeum.bratislava.sk