Bratislava

Všetky zľavy

Pešia prehliadka centra mesta

Viete aké poklady skrýva Primaciálny palác alebo prečo je na veži Dómu sv. Martina osadená namiesto kríža koruna? Viac sa dozviete počas prehliadky mesta v slovenskom, anglickom alebo nemeckom jazyku (v prípade dostupnosti sprievodcu aj v inom jazyku pre min. 2 osoby).

Informácie a rezervácia

Čas a miesto stretnutia: denne o 14.00, Turistické informačné centrum, Klobučnícka 2. Záujem o prehliadku nahláste najneskôr
2 hodiny vopred. Deti do 16 rokov v sprievode rodiča – držiteľa karty majú nárok na bezplatnú prehliadku.

Cena

0€

Kontakt

Bratislava Tourist Board
TIC, Klobučnícka 2 +421 2 5935 6651
www.visitbratislava.com