Bratislava

Všetky zľavy

Pešia prehliadka centra mesta

Viete aké poklady skrýva Primaciálny palác alebo prečo je na veži Dómu sv. Martina osadená namiesto kríža koruna? Viac sa dozviete počas prehliadky mesta v slovenskom, anglickom alebo nemeckom jazyku, v prípade dostupnosti sprievodcu aj v inom jazyku.

Informácie a rezervácia

Čas a miesto stretnutia: denne o 14.00, Turistické informačné centrum, Klobučnícka 2. Záujem o prehliadku nahláste najneskôr
2 hodiny vopred. Jedno dieťa do 16 rokov v sprievode rodiča – držiteľa karty má nárok na bezplatnú prehliadku.

Min. počet osôb: 2
Trvanie: 1 hodina

Cena

0€

Kontakt

Bratislava Tourist Board
TIC, Klobučnícka 2 +421 2 5935 6651
www.visitbratislava.com