Bratislava

Všetky zľavy

Plaváreň Pasienky / Letné kúpaliská

Plaváreň Pasienky – Junácka 4

Areál Zlaté piesky – Senecká cesta 2

Rosnička – Ulica M. Sch. Trnavského 2

Tehelné pole – Odbojárov 7

Delfín – Ružová dolina 18

Kontakt

Správa telovýchovných a rekreačných zariadení
Junácka 4
www.starz.sk