Bratislava

Všetky zľavy

SNM-Múzeum slovenskej keramickej plastiky

Múzeum ponúka dve stále expozície keramiky: Múzeum slovenskej keramickej plastiky, ktoré prezentuje jedinečnú remeselnú tradíciu Slovenska, a Galéria Ignáca Bizmayera, reprezentatívny výber z diel vrcholného predstaviteľa fi gurálnej keramickej tvorby na Slovensku v rotundovej bašte mestského opevnenia zo 17. storočia.

Informácie a rezervácia

OTVORENÉ
XI - III
Ut – Pi 08.30 - 16.00
IV - X
Ut – Pi 08.30 - 16.00
So 09.00 - 15.00
prvá nedeľa v mesiaci: 13.00 - 17.00
VSTUPNÉ (pred zľavou)
Museum of the Slovak Ceramic Sculpture: 2 €
I. Bizmayer Gallery: 3 €

* Zľava platí od 1.7. 2017.

Kontakt

Slovenské národné múzeum (SNM)
Kukučínova 15, 900 01 Modra
+421 33 243 3050
www.snm.sk