Bratislava

Historické múzeum - Bratislavský hrad
100% Zľava

Historické múzeum - Bratislavský...

Poslaním múzea je dokladovať vývin spoločnosti na Slovensku od stredoveku po súčasnosť. Okrem atraktívnych výstav je súčas...

Veža Starej radnice
100% Zľava

Veža Starej radnice

Radničná veža okrem nezameniteľného pohľadu na historické centrum mesta ponúka aj nahliadnutie do kancelárie Ovidia Fausta...

Michalská veža
100% Zľava

Michalská veža

Michalská veža, jeden z ikonických objektov centra Bratislavy, vysoká 51 metrov, bola po vyše dvoch rokoch generálnej obno...

Katedrála sv. Martina
100% Zľava

Katedrála sv. Martina

Jedna z najnavštevovanejších pamiatok hlavného mesta. Dóm sv. Martina postavený v gotickom štýle konsekrovali v roku 1452....

Verejná doprava
100% Zľava

Verejná doprava

Bratislava CARD je sieťovým cestovným lístkom IDS BK, ktorý umožňuje neobmedzené cestovanie vo všetkých tarifných zónach I...

Hrad Devín
100% Zľava

Hrad Devín

Miesto na sútoku riek Dunaja a Moravy vo výške 212 m.n.m bolo osídlené už od praveku. V 9. storočí tu bola vybudovaná mohu...

Pešia prehliadka mesta
100% Zľava

Pešia prehliadka mesta

Viete ako sa Bratislava nazývala v minulosti, kedy sa stala mestom, aké vzácne poklady skrýva Primaciálny palác a prečo je...

SNM-Múzeum židovskej kultúry
100% Zľava

SNM-Múzeum židovskej kultúry

Stála expozícia Múzea židovskej kultúry oboznamuje návštevníkov s kultúrou Židov žijúcich nielen na území Slovenska. Expon...

BIBIANA
100% Zľava

BIBIANA

BIBIANA – Medzinárodný dom umenia pre deti sprístupňuje netradičnými a originálnymi spôsobmi rôzne druhy umenia pre deti a...

Stará radnica - Expozícia dejín mesta
100% Zľava

Stará radnica - Expozícia dejín ...

Expozícia dejín mesta prezentuje dejiny obyvateľov Bratislavy na pozadí historických udalostí od stredoveku až do konca 30...

GMB – Mirbachov palác
100% Zľava

GMB – Mirbachov palác

Mirbachov palác postavený v rokoch 1768 – 1770 patrí medzi klenoty rokokovej architektúry Bratislavy. Z pôvodného zariaden...

Hrad Červený Kameň
100% Zľava

Hrad Červený Kameň

Hrad Červený Kameň je renesančno-barokové sídlo, ktorého počiatky siahajú až do 13. storočia. V súčasnosti na hrade Červen...

Múzeum dopravy
100% Zľava

Múzeum dopravy

Múzeum dopravy sídli v priestoroch prvej bratislavskej stanice parostrojnej železnice z 19. storočia. Na koľajisku možno v...

GMB – Pálffyho palác
100% Zľava

GMB – Pálffyho palác

Pôvodný župný dom dal v druhej polovici 19. storočia gróf Ján Pálffy prestavať na palác v strohom neskoroklasicistickom po...

SNM-Múzeum keramickej plastiky
100% Zľava

SNM-Múzeum keramickej plastiky

Múzeum slovenskej keramickej plastiky ponúka dve stále expozície keramiky: Múzeum slovenskej keramickej plastiky, ktoré pr...

SNM-Múzeum Ľudovíta Štúra
100% Zľava

SNM-Múzeum Ľudovíta Štúra

Múzeum ponúka dve stále expozície venované zakladateľskej osobnosti slovenského národa: Ľudovít Štúr a moderné Slovensko, ...

Malokarpatské múzeum
100% Zľava

Malokarpatské múzeum

Múzeum sa špecializuje na dejiny vinohradníctva a kultúru pitia vína. Príďte si pozrieť jedinečnú interaktívnu expozíciu o...

SNM-Múzeum kultúry Maďarov
100% Zľava

SNM-Múzeum kultúry Maďarov

Múzeum kultúry Maďarov na Slovensku sa zameriava na dejiny a kultúru maďarského etnika na Slovensku. Stála expozícia preze...

SNM-Múzeum kultúry karpatských Nemcov
100% Zľava

SNM-Múzeum kultúry karpatských N...

Múzeum sa zameriava na zhromažďovanie, ochranu, odborné spracovanie a prezentáciu dokladov hmotnej a duchovnej kultúry kar...

SNM-Archeologické múzeum
100% Zľava

SNM-Archeologické múzeum

Múzeum sa zameriava na získavanie, evidovanie, reštaurovanie, uchovávanie, prezentovanie a publikovanie archeologických ná...

SNM-Prírodovedné múzeum
100% Zľava

SNM-Prírodovedné múzeum

Prírodovedné múzeum prezentuje výskum a dokumentáciu prírody prostredníctvom piatich stálych expozícií, ktoré sú doplnené ...

Antická Gerulata
100% Zľava

Antická Gerulata

V areáli Antickej Gerulaty, ktorá je od júla 2021 súčasťou UNESCO, sa nachádzajú základy stavieb 4. stavebnej etapy rímske...

Pamätný dom J. N. Hummela
100% Zľava

Pamätný dom J. N. Hummela

Expozícia o živote a diele skladateľa Johanna Nepomuka Hummela (1770 – 1837) sídli v renesančnom záhradnom dome v centre B...

Expozícia vinohradníctva
100% Zľava

Expozícia vinohradníctva

Múzeum predstavuje históriu vinohradníctva a výroby vína na území mesta Bratislavy od staroveku po 20. storočie, vrátane n...

Expozícia hodín
100% Zľava

Expozícia hodín

Rokokový dom U dobrého pastiera postavený v rokoch 1760 – 1765 patrí k skvostom stredoeurópskej meštianskej architektúry. ...

Kúpiť teraz