Bratislava

SNM-Historické múzeum (Bratislavský hrad)
100% Zľava

SNM-Historické múzeum (Bratislav...

Poslaním múzea je dokladovať vývin spoločnosti na Slovensku od stredoveku po súčasnosť. Okrem atraktívnych výstav je súčas...

Múzeum Arthura Fleischmanna
100% Zľava

Múzeum Arthura Fleischmanna

Arthur Fleischmann (1896 - 1990) je rodák z Bratislavy, ktorý študoval sochárstvo vo Viedni, no do Bratislavy sa pravideln...

Múzeum farmácie
100% Zľava

Múzeum farmácie

Lekáreň U červeného raka je expozíciou Múzea farmácie umiestnenom v časti priestorov bývalej lekárne na prízemí barokového...

Verejná doprava
100% Zľava

Verejná doprava

Bratislava CARD je sieťovým cestovným lístkom IDS BK, ktorý umožňuje neobmedzené cestovanie vo všetkých tarifných zónach I...

Hrad Devín
100% Zľava

Hrad Devín

Miesto na sútoku riek Dunaja a Moravy bolo osídlené už od praveku. V 9. storočí tu bola vybudovaná mohutná veľkomoravská p...

Pešia prehliadka centra mesta
100% Zľava

Pešia prehliadka centra mesta

Viete aké poklady skrýva Primaciálny palác alebo prečo je na veži Dómu sv. Martina osadená namiesto kríža koruna? To všetk...

SNM-Múzeum židovskej kultúry
100% Zľava

SNM-Múzeum židovskej kultúry

Stála expozícia múzea oboznamuje návštevníkov s dejinami a kultúrou Židov žijúcich na území Slovenska. Exponáty približujú...

BIBIANA - dom umenia pre deti
100% Zľava

BIBIANA - dom umenia pre deti

BIBIANA – Medzinárodný dom umenia pre deti sprístupňuje netradičnými a originálnymi spôsobmi rôzne druhy umenia pre deti a...

Expozícia dejín mesta
100% Zľava

Expozícia dejín mesta

Expozícia dejín mesta, sídliaca v historickej budove Starej radnice, prezentuje dejiny obyvateľov Bratislavy na pozadí his...

Expozícia historických interiérov
100% Zľava

Expozícia historických interiérov

Sídlom Expozície historických interiérov je dvojposchodový rokokový palác, ktorý dal stavebne upraviť gróf Juraj Apponyi. ...

GMB – Mirbachov palác
100% Zľava

GMB – Mirbachov palác

Mirbachov palác postavený v rokoch 1768 – 1770 patrí medzi klenoty rokokovej architektúry Bratislavy. Z pôvodného zariaden...

Hrad Červený Kameň
100% Zľava

Hrad Červený Kameň

Hrad Červený Kameň je renesančno-barokové sídlo, ktorého počiatky siahajú až do 13. storočia. V súčasnosti na hrade Červen...

GMB – Pálffyho palác
100% Zľava

GMB – Pálffyho palác

Pôvodný župný dom dal v druhej polovici 19. storočia gróf Ján Pálffy prestavať na palác v strohom neskoroklasicistickom po...

SNM-Múzeum keramickej plastiky
100% Zľava

SNM-Múzeum keramickej plastiky

Múzeum slovenskej keramickej plastiky ponúka dve stále expozície keramiky: Múzeum slovenskej keramickej plastiky, ktoré pr...

SNM-Múzeum Ľudovíta Štúra
100% Zľava

SNM-Múzeum Ľudovíta Štúra

Múzeum ponúka dve stále expozície venované zakladateľskej osobnosti slovenského národa: Ľudovít Štúr a moderné Slovensko, ...

Malokarpatské múzeum v Pezinku
100% Zľava

Malokarpatské múzeum v Pezinku

Múzeum sa špecializuje na dejiny vinohradníctva a kultúru pitia vína. Príďte si pozrieť jedinečnú interaktívnu expozíciu o...

Antická Gerulata
100% Zľava

Antická Gerulata

V areáli expozície, ktorej priestory boli v minulosti súčasťou Limes Romanus, sa nachádzajú základy stavieb z 2. až 4. sto...

Pamätný dom J. N. Hummela
100% Zľava

Pamätný dom J. N. Hummela

Expozícia o živote a diele skladateľa Johanna Nepomuka Hummela (1770 – 1837) sídli v renesančnom záhradnom dome v centre B...

Expozícia vinohradníctva
100% Zľava

Expozícia vinohradníctva

Expozícia vinohradníctva umiestnená v Apponyiho paláci predstavuje históriu vinohradníctva a výroby vína na území mesta od...

Múzeum hodín
100% Zľava

Múzeum hodín

Rokokový dom U Dobrého pastiera postavený v rokoch 1760 – 1765 patrí k skvostom stredoeurópskej meštianskej architektúry. ...