Bratislava

Verejná doprava
100% Zľava

Verejná doprava

Bratislava CARD je sieťovým cestovným lístkom IDS BK, ktorý umožňuje neobmedzené cestovanie vo všetkých tarifných zónach I...

SNM-Múzeum židovskej kultúry
100% Zľava

SNM-Múzeum židovskej kultúry

Stála expozícia múzea oboznamuje návštevníkov s dejinami a kultúrou Židov žijúcich na území Slovenska. Exponáty približujú...

SNM-Múzeum Ľudovíta Štúra
100% Zľava

SNM-Múzeum Ľudovíta Štúra

Múzeum ponúka dve stále expozície venované zakladateľskej osobnosti slovenského národa: Ľudovít Štúr a moderné Slovensko, ...

SNM-Múzeum keramickej plastiky
100% Zľava

SNM-Múzeum keramickej plastiky

Múzeum slovenskej keramickej plastiky ponúka dve stále expozície keramiky: Múzeum slovenskej keramickej plastiky, ktoré pr...

SNM-Historické múzeum (Bratislavský hrad)
100% Zľava

SNM-Historické múzeum (Bratislav...

Poslaním múzea je dokladovať vývin spoločnosti na Slovensku od stredoveku po súčasnosť. Okrem atraktívnych výstav je súčas...

Pešia prehliadka centra mesta
100% Zľava

Pešia prehliadka centra mesta

Viete aké poklady skrýva Primaciálny palác alebo prečo je na veži Dómu sv. Martina osadená namiesto kríža koruna? To všetk...

Pamätný dom J. N. Hummela
100% Zľava

Pamätný dom J. N. Hummela

Expozícia o živote a diele skladateľa Johanna Nepomuka Hummela (1770 – 1837) sídli v renesančnom záhradnom dome v centre B...

Múzeum hodín
100% Zľava

Múzeum hodín

Rokokový dom U Dobrého pastiera postavený v rokoch 1760 – 1765 patrí k skvostom stredoeurópskej meštianskej architektúry. ...

Múzeum farmácie
100% Zľava

Múzeum farmácie

Lekáreň U červeného raka je expozíciou Múzea farmácie umiestnenom v časti priestorov bývalej lekárne na prízemí barokového...

Múzeum Arthura Fleischmanna
100% Zľava

Múzeum Arthura Fleischmanna

Arthur Fleischmann (1896 - 1990) je rodák z Bratislavy, ktorý študoval sochárstvo vo Viedni, no do Bratislavy sa pravideln...

Malokarpatské múzeum v Pezinku
100% Zľava

Malokarpatské múzeum v Pezinku

Múzeum sa špecializuje na dejiny vinohradníctva a kultúru pitia vína. Príďte si pozrieť jedinečnú interaktívnu expozíciu o...

Hrad Devín
100% Zľava

Hrad Devín

Miesto na sútoku riek Dunaja a Moravy bolo osídlené už od praveku. V 9. storočí tu bola vybudovaná mohutná veľkomoravská p...

Hrad Červený Kameň
100% Zľava

Hrad Červený Kameň

Hrad Červený Kameň je renesančno-barokové sídlo, ktorého počiatky siahajú až do 13. storočia. V súčasnosti na hrade Červen...

GMB – Pálffyho palác
100% Zľava

GMB – Pálffyho palác

Pôvodný župný dom dal v druhej polovici 19. storočia gróf Ján Pálffy prestavať na palác v strohom neskoroklasicistickom po...

GMB – Mirbachov palác
100% Zľava

GMB – Mirbachov palác

Mirbachov palác postavený v rokoch 1768 – 1770 patrí medzi klenoty rokokovej architektúry Bratislavy. Z pôvodného zariaden...

Expozícia vinohradníctva
100% Zľava

Expozícia vinohradníctva

Expozícia vinohradníctva umiestnená v Apponyiho paláci predstavuje históriu vinohradníctva a výroby vína na území mesta od...

Expozícia historických interiérov
100% Zľava

Expozícia historických interiérov

Sídlom Expozície historických interiérov je dvojposchodový rokokový palác, ktorý dal stavebne upraviť gróf Juraj Apponyi. ...

Expozícia dejín mesta
100% Zľava

Expozícia dejín mesta

Expozícia dejín mesta, sídliaca v historickej budove Starej radnice, prezentuje dejiny obyvateľov Bratislavy na pozadí his...

BIBIANA - dom umenia pre deti
100% Zľava

BIBIANA - dom umenia pre deti

BIBIANA – Medzinárodný dom umenia pre deti sprístupňuje netradičnými a originálnymi spôsobmi rôzne druhy umenia pre deti a...

Antická Gerulata
100% Zľava

Antická Gerulata

V areáli expozície, ktorej priestory boli v minulosti súčasťou Limes Romanus, sa nachádzajú základy stavieb z 2. až 4. sto...