Bratislava

SNM-Historické múzeum (Bratislavský hrad)
100% Zľava

SNM-Historické múzeum (Bratislav...

Poslaním múzea je dokladovať vývin spoločnosti na Slovensku od stredoveku po súčasnosť. Okrem atraktívnych výstav je súčas...

Múzeum Arthura Fleischmanna
100% Zľava

Múzeum Arthura Fleischmanna

Arthur Fleischmann (1896 - 1990) je rodák z Bratislavy, ktorý študoval sochárstvo vo Viedni, no do Bratislavy sa pravideln...

Múzeum farmácie
100% Zľava

Múzeum farmácie

Lekáreň U červeného raka je expozíciou Múzea farmácie umiestnenom v časti priestorov bývalej lekárne na prízemí barokového...

Hrad Devín
100% Zľava

Hrad Devín

Miesto na sútoku riek Dunaja a Moravy bolo osídlené už od praveku. V 9. storočí tu bola vybudovaná mohutná veľkomoravská p...

Danubiana Meulensteen Art Museum
20% Zľava

Danubiana Meulensteen Art Museum

Necelých 20 km južne od centra mesta, na cípe polostrova uprostred rieky Dunaj, našlo svoj domov jedno z najmladších európ...

Galéria Nedbalka
20% Zľava

Galéria Nedbalka

Galéria Nedbalka ukrýva pôsobivý interiér s vnútorným členením pripomínajúcim Guggenheimovo múzeum v New Yorku. Vystavené ...

SNM-Múzeum židovskej kultúry
100% Zľava

SNM-Múzeum židovskej kultúry

Stála expozícia múzea oboznamuje návštevníkov s dejinami a kultúrou Židov žijúcich na území Slovenska. Exponáty približujú...

SNM-Hudobné múzeum
20% Zľava

SNM-Hudobné múzeum

Hudobné múzeum je dokumentačným, vedeckovýskumným a metodickým múzejným pracoviskom s celoštátnou pôsobnosťou, ktoré získa...

BIBIANA - dom umenia pre deti
100% Zľava

BIBIANA - dom umenia pre deti

BIBIANA – Medzinárodný dom umenia pre deti sprístupňuje netradičnými a originálnymi spôsobmi rôzne druhy umenia pre deti a...

Expozícia dejín mesta
100% Zľava

Expozícia dejín mesta

Expozícia dejín mesta, sídliaca v historickej budove Starej radnice, prezentuje dejiny obyvateľov Bratislavy na pozadí his...

Expozícia historických interiérov
100% Zľava

Expozícia historických interiérov

Sídlom Expozície historických interiérov je dvojposchodový rokokový palác, ktorý dal stavebne upraviť gróf Juraj Apponyi. ...

GMB – Mirbachov palác
100% Zľava

GMB – Mirbachov palác

Mirbachov palác postavený v rokoch 1768 – 1770 patrí medzi klenoty rokokovej architektúry Bratislavy. Z pôvodného zariaden...

Múzeum dopravy
57% Zľava

Múzeum dopravy

Múzeum dopravy sídli v priestoroch prvej bratislavskej stanice parostrojnej železnice z 19. storočia. Na koľajisku možno v...

GMB – Pálffyho palác
100% Zľava

GMB – Pálffyho palác

Pôvodný župný dom dal v druhej polovici 19. storočia gróf Ján Pálffy prestavať na palác v strohom neskoroklasicistickom po...

Primaciálny palác
20% Zľava

Primaciálny palác

Klasicistický palác z 18. storočia sa pýši expozíciou portrétov uhorských panovníkov, dobového nábytku a šiestich unikátny...

SNM-Múzeum kultúry Maďarov
20% Zľava

SNM-Múzeum kultúry Maďarov

Múzeum sa zameriava na dejiny a kultúru Maďarov na Slovensku. Sídli v priestoroch obnovenej Brämerovej kúrie. Stála expozí...

SNM-Múzeum karpatských Nemcov
20% Zľava

SNM-Múzeum karpatských Nemcov

Múzeum sa zameriava na zhromažďovanie, ochranu, odborné spracovanie a prezentáciu dokladov hmotnej a duchovnej kultúry kar...

SNM-Archeologické múzeum
20% Zľava

SNM-Archeologické múzeum

Múzeum sa zameriava na získavanie, evidovanie, reštaurovanie, uchovávanie, prezentovanie a publikovanie archeologických ná...

SNM-Prírodovedné múzeum
20% Zľava

SNM-Prírodovedné múzeum

Prírodovedné múzeum sa zameriava na výskum, dokumentáciu a prezentáciu rozmanitosti a vývoja živej a neživej prírody na úz...

Antická Gerulata
100% Zľava

Antická Gerulata

V areáli expozície, ktorej priestory boli v minulosti súčasťou Limes Romanus, sa nachádzajú základy stavieb z 2. až 4. sto...

Pamätný dom J. N. Hummela
100% Zľava

Pamätný dom J. N. Hummela

Expozícia o živote a diele skladateľa Johanna Nepomuka Hummela (1770 – 1837) sídli v renesančnom záhradnom dome v centre B...

Expozícia vinohradníctva
100% Zľava

Expozícia vinohradníctva

Expozícia vinohradníctva umiestnená v Apponyiho paláci predstavuje históriu vinohradníctva a výroby vína na území mesta od...

Múzeum hodín
100% Zľava

Múzeum hodín

Rokokový dom U Dobrého pastiera postavený v rokoch 1760 – 1765 patrí k skvostom stredoeurópskej meštianskej architektúry. ...