Bratislava

Všetky zľavy

Pešia prehliadka centra mesta

Viete aké poklady skrýva Primaciálny palác alebo prečo je na veži Dómu sv. Martina osadená namiesto kríža koruna? Viac sa dozviete počas prehliadky historického centra mesta.

Informácie a rezervácia

Minimálny počet účastníkov: 2
Čas stretnutia: denne o 14.00 hod.
Miesto stretnutia: Turistické informačné centrum, Klobučnícka 2
Trvanie: 75 minút
Jazyk: slovenský, anglický, nemecký

Záujem o prehliadku nahláste najneskôr 2 hodiny vopred.
Jedno dieťa do 16 rokov v sprievode rodiča – držiteľa karty má nárok na bezplatnú prehliadku.

Cena

0€

Kontakt

Bratislava Tourist Board
TIC, Klobučnícka 2
+421 2 5935 6651
www.visitbratislava.com