Bratislava

Všetky zľavy

Pešia prehliadka centra mesta

Viete aké poklady skrýva Primaciálny palác alebo prečo je na veži Dómu sv. Martina osadená namiesto kríža koruna? To všetko a ešte oveľa viac sa dozviete počas prehliadky historického centra mesta s profesionálnym sprievodcom.

Informácie a rezervácia

TRVANIE
75 min.

ČAS A MIESTO STRETNUTIA
denne o 14.00 hod.
Turistické informačné centrum, Klobučnícka 2

POČET OSÔB
min. 2

Záujem o prehliadku je nutné nahlásiť najneskôr 2 hodiny vopred.

Nárok na bezplatnú prehliadku má aj jedno dieťa do 16 rokov v sprievode rodiča – držiteľa karty.

Cena

0 €

Kontakt

Bratislava Tourist Board
TIC, Klobučnícka 2
+421 2 5935 6651
bratislavacard@visitbratislava.com
visitbratislava.com