Bratislava

Všetky zľavy

SNM-Hudobné múzeum

Hudobné múzeum je dokumentačným, vedeckovýskumným a metodickým múzejným pracoviskom s celoštátnou pôsobnosťou, ktoré získava, ochraňuje, vedecky a odborne spracováva, využíva a sprístupňuje múzejné zbierky hudobnej povahy, dokumentujúce oblasť hudobnej kultúry na Slovensku od najstarších čias po súčasnosť.

Múzeum je prístupné len počas výstav a iných podujatí. 

 

Cena

3,20 €

Kontakt

Slovenské národné múzeum (SNM)
Žižkova 18
+421 2 2049 1281
snm.sk/hum