Bratislava

Všetky zľavy

Antická Gerulata Rusovce

V areáli múzea, ktorý bol súčasťou Limes Romanus, sa nachádzajú základy stavieb z 2. až 4. storočia. Je to miesto, kde stál rímsky vojenský tábor Gerulata. Vo výstavnej sieni sú umiestnené nálezy z archeologických výskumov.

Informácie a rezervácia

IV – X
2 – 7 10.00 – 17.00

Kontakt

Múzeum mesta Bratislavy
Gerulatská 69
+421 2 6285 9332
www.muzeum.bratislava.sk