Bratislava

Pešia prehliadka mesta

Prehliadka historického centra mesta s profesionálnym sprievodcom denne o 14.00.